Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor Dierenhulp Oekraïne, hierna wordt dierenhulpoekraine.nl ook wel als ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ aangeduid.

Dierenhulp Oekraïne is opgezet door een aantal vrijwilligers die willen ondersteunen bij een goede doorstroming van dierenopvang. 

  • Dierenhulp Oekraïne kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade o.i.d. door zowel eigenaren van de huisdieren als gastgezinnen. Wij zijn enkel de verbindende tussenpartij.
  • De huidige inschrijvingen zijn in eerste instantie enkel ter inventarisatie van het aantal opvangplekken in Nederland.
  • Onze taak is enkel om te bemiddelen bij een juiste doorstroming van de opvang door twee partijen met elkaar in contact te brengen. Wij streven ernaar om de huisdieren zo dicht als mogelijk bij de eigenaar te plaatsen, echter kan het voorkomen dat dit niet lukt i.v.m. bijvoorbeeld een tekort aan aanmeldingsplekken. 
  • Pas na toestemming van beide partijen (het gastgezin en de eigenaar van het dier) worden contactgegevens gedeeld aan beide partijen. 
  • Nadat een gastgezin een huisdier opvangt, wordt dit door ons geregistreerd en bijgehouden in een beveiligd systeem. 
  • Informatie m.b.t. het verblijf van dieren kan op aanvraag worden uitgewisseld met overheidsinstanties, betrokken dierenartsen en andere dierenwelzijn-organisaties. Echter moet hier wel een rechtsgeldige reden voor zijn. Wij zullen gegevens niet aan derden doorgeven. 
  • Wij gaan ervan uit dat gastgezinnen zelf bekwaam zijn in het inschatten van mogelijke risico’s en dat zij die zelf kunnen beoordelen alvorens zij zich als gastgezin aanbieden. Door het onderhouden van een dier kunnen er namelijk kosten optreden voortkomend uit passende voeding en zorg. Let op: Deze kosten zijn te allen tijde voor het gastgezin.
Taal / Мову: